Descriere program    Aparatura de laborator    Suport    FAQ    Alte produse Smart   
Folosirea programului
Logare, delogare
Folosirea programului
Comenzi analize
Q.C.
Rapoarte
Setari
Exp. date pe internet
Aparate conectate
Ic-Med
Meniu gestiune
Arhiva
Diagrame operationale
Procedura de licentiere
Despre erpos
Despre Soft Project
Ecranul principal are mai multe parti si anume:

unde:
1. - este Meniul Principal al aplicatiei, vezi mai jos;
2. - este Bara de Informare a aplicatiei, vezi mai jos;
3. - bara de deplasare/vizualizare, vezi mai jos.

Meniul Principal, Buton de meniu


Programul are urmatorul meniu principal:
Denumire Icoana Descriere
Comenzi Analize se introduc comenzi, precum si rezultate, vezi sectiunea Meniul Comenzi, Analize
Controlul Calitatii QC) se verifica integritatea sistemului prin verificarea transmiterii datelor, vezi sectiunea Asigurarea Calitatii.
Raportare diferite rapoarte necesare in diferite momente, vezi sectiunea Raportare.
Setari diferite setari, acordare de drepturi, vezi sectiunea Setari.
Incarcare Internet Se incarca rezultatele pe o pagina de internet, vezi sectiunea Internet
Aparatura de laborator Se seteaza aparatura de laborator conectata, casele de marcat sau imprimantele de coduri de bare, vezi sectiunea Aparate conectate .
Help, Despre ... ajutorul aplicatiei si informatii despre program, vezi Ajutorul aplicatiei.
Legatura cu programul IC Med ... Legatura cu program de medicina de familie si specialitate IC Med, vezi Meniul IC Med.
Meniu arhiva Meniu de arhiva rezultate vechi, vezi Meniul Arhiva
Delogare Delogare, vezi sectiunea Logare, Delogare
Acceptare, Salvare Pentru acceptarea oricarei modificari se foloseste acest button
Anulare, Cancel

Pentru anularea modificarilor se foloseste acest buton

Functiile prezentate mai sus sunt valabile in orice moment, dar depind de nivelul de acces pe care il are utilizatorul. Daca un buton are culoarea gri, inseamna ca nu aveti acces la acest meniu.

Bara de informare


Pe bara de informare se poate vedea serverul activ la care este conectat programul, timpul aferent serverului, numele utilizatorului si nivelul de acces.

Nota: Imaginea este exemplificativa, ruland aplicatia pot apare alte valori. Timpul este preluat in momentul lansarii de pe server, unde se ruleaza baza de date si ramane de referinta pentru orice modificare.

Bara de deplasare/divizare


Pe partea dreapta a ecranului principal apare o bara verticala care de fapt imparte ecranul in doua modalitati:
  • cand bara se afla pe partea dreapta a ecranului se poate vedea lista cererilor de analize, se pot genera diferite rapoarte, se poate filtra si cauta;
  • cand bara se afla pe partea stanga a ecranului se pot accesa, edita, salva rezultatele analizelor.

Butoane de actiune


Butoane de actiune sunt butoane de pe fereastra aplicatiei la apelarea carora se lanseaza o actiune. Actiunile pot fi in principiu de adaugare, editare, stergere, ordonare, adaugare, revocare, inactivare, activare etc.